پروژه های در حال اجرا در راستای دانشگاه سبز

۱. طرح نصب پایه چراغ خورشیدی در بلوار اصلی دانشگاه

۲. طراحی و اجرای ایستگاه‌های اتوبوس خورشیدی در واحد علوم و تحقیقات

۳. احداث نیروگاه تولید همزمان برق و حرارت

۴. پتانسیل به کارگیری انرژی زمین گرمایی در دانشگاه

۵. نیروگاه فوتوولتائیک منفصل از شبکه واحد علوم و تحقیقات

۶. نصب پنل‌های خورشیدی در ساختمان‌ها

۷. جایگزینی اتوبوس‌های گازوئیل سوز با حمل و نقل هوایی (تله کابین)

۸. احداث آبگرمکن خورشیدی جهت تأمین آب گرم واحدهای آموزشی، اداری و ورزشی واحد علوم و تحقیقات