ریاست مرکز

پروفسور مجید عباسپور

رشته تحصیلی: اخذ لیسانس در رشته مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف تهران
اخذ مدرک فوق‌لیسانس در رشته انرژی از دانشگاه
MIT آمریکا (۱۳۵۵)
اخذ مدرک M.E. در سیستم‌های مدیریت منابع آب دوره مشترک برگزار شده توسط دانشگاه‌های M.I.T و هاروارد (۱۳۵۶)
اخذ مدرک دکترا در رشته مهندسی سیستم‌های محیط از دانشگاه کرنل آمریکا (۱۹۸۱)

مرتبه علمی: استاد تمام دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف