تیکر

همکاری در حل چالش های زیست محیطی کشور (تالاب انزلی)

همکاری در حل چالش های زیست محیطی کشور (تالاب انزلی)

قابل توجه دانشجویان و اساتید محترم دانشکده: ‌‌‌‌‌ در زیر نامه معاونت محترم پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص مشارکت دانشگاه ها و پژوهشگاه ها و پارک های علم و فناوری در حل چالش های زیست محیطی کشور (به ویژه تالاب انزلی) آورده شده است. از اساتید و دانشجویان محترم درخواست می گردد که با توجه به توانمندی های خود نسبت به بررسی مشکلات و مشارکت در حل آنان اقدام نمایند.

ادامه مطلب